MR verkiezingen

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 stopt dhr. Scheffers met zijn werkzaamheden als ouderlid van de medezeggenschapsraad. Dit betekent dat er voor wat betreft de oudergeleding binnen de MR één vacature is. U kunt zich kandidaat stellen.  Houd de mail hierover in de gaten!

 

 

 

 

eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.