De gezonde school

De gezonde school

Dit schooljaar wordt onderzocht of basisschool Langeberg een gezonde school kan worden.  De eerste informatieavond voor ouders is as woensdagavond 1 oktober vanaf 19.30 uur in de Bricke Oave. We hopen op een grote opkomst.

Foto's

Beste ouders en leerlingen,

Helaas is het niet mogelijk nieuwe foto's te plaatsen. daarom zult u jammergenoeg alleen verouderde foto's op de site terug vinden.

Notulen 18-05-2010

Verslag:           5e  MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not18052010
 
Aanwezig:        P. van Houten (directie), R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,      S. Palmen,   Y. Vievermanns
Afwezig:          B. Gubbels...

Notulen 19-05-2009

Verslag:           6e MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not19052009
 
Aanwezig:        L. Boumans, B. Gubbels,  R. Hoevenaars, I. Körver,  R. Maenen, S. Palmen, Y. Vievermanns, H. Boumans (directie)
                         ...

Notulen 28-09-2010

 
Verslag:           1e   MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not28092010
 
Aanwezig:        P. van Houten (directie), B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  N. Loermans, R. Maenen ,  S. Palmen,   Y. Vievermanns...

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond