Schooladviesraad

Om de betrokkenheid van de ouders in het schoolbeleid te waarborgen, is er sinds 1 augustus 2002 een zgn. schooladviesraad actief. Deze schooladviesraad is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan de directie van de school m.b.t. allerlei schoolse aangelegenheden. De...

Website

De website is helaas door omstandigheden niet meer helemaal up to date.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
Wanneer deze te zien is (hopelijk heel spoedig!), zult u dit te horen krijgen via de nieuwsbrief.
De nieuwsbrieven kunt u echter wél nalezen op deze

...

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond