• Home

Schooladviesraad

Om de betrokkenheid van de ouders in het schoolbeleid te waarborgen, is er sinds 1 augustus 2002 een zgn. schooladviesraad actief. Deze schooladviesraad is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen geeft aan de directie van de school m.b.t. allerlei schoolse aangelegenheden. De schooladviesraad bestaat in schooljaar 2008-2009 uit de volgende personen:

Dhr. B. Meuffels
Frans Halsstraat 18
6445 EH Brunssum
Tel: 045 – 527 32 87
Dhr J. Verhoog
Multatulistraat 2
6445 AX Brunssum
Tel: 045 - 525 21 51
Dhr. R. Palmen
Multatulistraat 4
6445 AX Brunssum
Tel: 045 - 564 02 77
Ron Winkens
Wieëenweg 5
66445 CE Brunssum
Tel: 045 - 525 21 40

eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.