• Home
  • Gezonde Basisschool

Gezonde Basisschool

Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten komen in Parkstad veel vaker voor dan gemiddeld in Nederland. Ook steeds meer kinderen in deze regio ontwikkelen door een ongezonde leefstijl chronische ziektes met als gevolg dalende leerprestaties en sociale ongelijkheid. Uiteindelijk leidt dit weer tot minder kansen op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere werkloosheid. Een negatieve vicieuze cirkel met een structurele en hardnekkige achterstand als resultaat.

Afbeeldingsresultaat voor gezonde basisschool van de toekomst

 
Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te ondernemen om het tij te keren. ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ sluit aan op deze vraag. Het programma zet in op een verbetering van de gezonde ontwikkeling van het kind.
 
Doel van het concept  ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ van Movare is om kinderen  een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei te laten doormaken doormaken door op school een gestructureerd dagritme aaan te bieden  met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding. Tevens is onderzocht en inmiddels bewezen dat een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Door op deze leeftijd al aandacht te besteden aan een gezonde manier van leven heeft dit ook maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange- als de lange termijn.
 
Concreet wordt bij ons op school  meer tijd en aandacht besteedt aan sport en beweging. De zogenaamde beweegschool. Deze beweegactiviteiten vinden plaats gedurende de schooldag, en in tijdens onze tussenschoolse opvang. Hier  kunnen kinderen deelnemen aan een aantrekkelijk aanbod van sport, spel, beweging en ontspanning.
 
 
Het voor Limburg en Nederland unieke programma is een initiatief van de Onderwijsstichting Movare, de GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in nauwe samenwerking met vele private en maatschappelijke organisaties. Al deze organisaties dragen aanzienlijk bij, zowel in materiële als in immateriële zin. Het is bijzonder dat zoveel maatschappelijke partijen, overheid en bedrijfsleven de noodzaak zien tot samenwerking in dit belangrijke maatschappelijke thema.

Eerstvolgende Activiteit