Inhoud van de beweegschool

Op dit moment zijn wij een beweegschool.

Wat houdt de beweegschool in?

Op een beweegschool zijn er extra momenten van bewegen en creativiteit die worden ingebouwd tijdens de lessen en de tussenschoolseopvang(TSO). Tot op heden zijn wij de enige beweegschool in Brunssum die de leerlingen een beweegprogramma aanbiedt tijdens de tussenschoolse opvang. 

Leerkrachten bieden tijdens lessen energizers aan en we hebben beweegmaterialen in de klas, te denken aan deskbikes, trip-traps, balans-borden etc. Tevens geven wij vaker lessen buiten, waarbij kinderen op een bewegende manier leren en werken met de doelen uit de les. Hierbij is te denken aan een spelling-estafetteloop, tafeltjes meppen, cijfers-springen enz.

20200828 171051

 

Beweeg TSO

Tijdens de TSO is er een team van 6 pedagogisch medewerkers van Humankind welke deze TSO organiseren. Vanaf schooljaar 2020-2021 is onze projectperiode ten einde en investeren wij zelf, samen met de gemeente Brunssum én Provincie Limburg in deze geweldige vorm van TSO. Bij de vormgeving hiervan krijgen wij in het komende schooljaar ondersteuning van Riskcare Preventie en JOGG Brunssum.  Zij stellen een vakleerkracht gym én een sprotfunctionaris beschikbaar om de beweeg TSO een kwaliteitsimpuls te geven.

Wij leggen 4 dagen in de week meer focus op het thema bewegen tijdens de TSO.  Er wordt enerzijds gekeken naar een concept waarin we leerlingen structuur en diversiteit bieden rondom dit belangrijke thema en gericht laten bewegen. Anderzijds bieden we leerlingen een tijdvak binnen de TSO waarin zij het platform geboden krijgen om ook hun eigen creativiteit te ontplooien en meer in de vrije setting te bewegen. Overall doel is om kinderen gedurende de TSO een diversiteit aan beweegactiviteiten te bieden die voldoende gedifferentieerd zijn om met succes en plezier de activiteiten uit te voeren. Als deze basis is gelegd dan zullen ontwikkelingsstappen automatisch volgen. We zetten binnen dit concept in op sociaal emotionele processen, creativiteit, interesse vergroting en eigenaarschap. Door leerlingen deelgenoot te maken van een plan, ontwikkel je verantwoordelijkheid en eigenaarschap en zullen activiteiten beter worden omarmd. We leren de kinderen zelf regels te maken, deze na te streven en ze samen aan te passen waar nodig. Dit geldt voor spelregels evenals voor gedragsregels. Dit vormt de basis van de sportieve TSO en is wellicht DE stimulans om ook meer in de vrije tijd buiten te spelen.

Ons grote speelplein en de voetbalvelden van SV Langeberg bieden uitkomst bij het organiseren van alle spellen en beweegactiviteiten. Zo wordt ons plein ingedeeld in zones, waarbij u kunt denken aan een aparte kleuterzone, voetbalzone, maar ook een chill-zone. 

 

Het gedachtegoed rondom de kwaliteitsimpuls voor de TSO in 10 punten

1. Complimenteren wat goed gaat in plaats van focus op wat niet goed gaat;

2. Vaste schema’s worden met een frisse blik onder de loep genomen;

3. Nieuw aan te schaffen materiaal moet multifunctioneel inzetbaar zijn;

4. Kinderen maken nooit zelf de groepen, die maken wij;

5. Er wordt altijd oplossingsgericht gewerkt tijdens de TSO;

6. Differentiatie tijdens alle beweegactiviteiten;

7. Schoolplein indeling door gebruik te maken van sociaal- emotionele stadia;

8. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor materiaal en inhoud wordt bij kinderen zelf neergelegd;

9. Iedereen mag en kan meedoen;

10. Plezier is de basis.

Door deze organisatievorm creëeren wij als school 4 extra kwalitatieve beweegmomenten per week. Dit geeft een behoorlijk impuls aan de motorische ontwikkeling en het beweegklimaat op school.

 Verder staat dit jaar de ambitie om ook voeding te gaan toevoegen aan dit programma centraal. Hiervan zijn bijvoorbeeld Bs. Wereldwijs en Bs. de Schatgraver al een mooi voorbeeld. 

 

 

 

 

Eerstvolgende Activiteit