Bioritme en kosten

Bioritme

Door ruim de tijd te nemen voor de lunch en leerlingen de gelegenheid te geven zich actief te kunnen uiten, sluiten we beter aan bij het bioritme van kinderen. De leertijd die na de TSO volgt, is bewezen effectiever, doordat de zogeheten “leerdip” plaatsvindt gedurende het middaguur. De tijdvakken 10:00u – 11:30u en 14:00u – 16:00u zijn het meest optimaal om tot leren te komen. Met het concept van de GBvdT proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan dit natuurlijke bioritme. Met als gevolg dat kinderen ook nog beter tot leren kunnen komen. De middagdip, die plaatsvindt tussen 11:30u – 14:00u, wordt voorkomen door de lunch, sport- en spelactiviteiten op dat tijdstip aan te bieden. Zo komt het gedeelte van de hersenen waarmee kinderen leren ook even tot rust en laden ze hun energiepeil weer op voor de tweede helft van de schooldag. 

Kosten en vergoeding

Voor zowel lunch als beweeg-TSO wordt een ouderbijdrage van €1,- per dag per kind gevraagd. Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van kosten voor de inzet van pedagogisch medewerkers en de vergoeding voor vrijwilligers die de TSO begeleiden. Tevens is ook de bekostiging van de de medewerkers van Riskcare Preventie hierin meegenomen. Het bedrag van €1,- per dag per kind is momenteel geldig voor het schooljaar 2021-2022. Vanaf schooljaar 2022-2023 zal het bedrag worden verhoogd naar het oorspronkelijke bedrag van €1,75. De gemeente Brunssum en provincie Limburg hebben het afgelopen jaar vanuit een beschikking €0,75 bijgedragen vanuit subsidies. Deze subsidie loopt echter af, waardoor het oorspronkelijke bedrag van €1,75 aangehouden zal gaan worden.

Leerlingen zijn niet verplicht om deel te nemen aan de lunch en beweegactiviteiten. Indien ouders hiervoor kiezen, betekent dit dat zij zelf voor tussen schoolse opvang moeten zorgen. Na afloop van de TSO is het kind weer welkom op school om deel te nemen aan het lesprogramma van de middag. Het is niet mogelijk om slechts een aantal vaste dagen of flexibel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang en de lunch in verband met de inkoop van de lunchproducten en de inzet van pedagogisch medewerkers. 

Voor de betaling kan gekozen worden voor een maandelijkse of een jaarlijkse betaling. De maandelijkse facturering zal achteraf per maand plaatsvinden, de jaarlijkse betaling vindt vooraf aan de start van het schooljaar plaats. Als  leerlingen deelnemen aan de TSO en door bepaalde redenen  langer dan 4 aaneengesloten dagen afwezig zijn, zal er een verrekening plaatsvinden gezien uw kind dan geen gebruik heeft gemaakt van de TSO. Bij een maandelijkse betaling vindt verrekening plaats met de factuur in eerstvolgende maand. Bij een jaarlijkse betaling vindt verrekening plaats aan het einde van het schooljaar. 

Indien u het financieel niet of moeilijk kunt opbrengen om de TSO kosten te betalen zijn hier verschillende instanties voor die u hierbij kunnen ondersteunen. U kunt terecht bij Stichting Leergeld en bij de Gemeente Brunssum. U  kunt ten alle tijden met vragen bij ons terecht en zullen wij u graag hierin begeleiden en op weg helpen.

Als u meer wilt weten kunt hier een document vinden met veelgestelde vragen. Ook kunt u hier een tabel vinden met de kosten per maand of per jaar voor leerjaar 1 t/m 3 en 4 t/m 8.

 

20200827 131401