Kosten Beweeg TSO

Als school zijn wij verantwoordelijk voor het organiseren van de TSO (tussen schoolse opvang). Uw kind kan tussen de middag op de basisschool blijven om te eten, spelen en bewegen. Tot aan het eind van schooljaar 2019-2020 is de TSO gefinancierd vanuit de projectgroep de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Hierdoor was inzet van de pedagogisch medewerkers, de sportfunctionaris JOGG, RISK CARE en hulp van vrijwilligers mogelijk om de TSO goed vorm te kunnen geven en het beweegaanbod te kunnen organiseren. Zoals u weet is de projectperiode inmiddels verstreken en hierbij ook de financiële tegemoetkoming die we als school ontvingen om de TSO te kunnen organiseren. Om de TSO voor de kinderen verantwoord te kunnen blijven aanbieden zijn wij genoodzaakt vanaf schooljaar 2020-2021 een vergoeding aan u te vragen. Scholen die tussenschoolse opvang bieden mogen ouders hiervoor een bijdrage vragen (Rijksoverheid.nl). Op de meeste Movare scholen wordt, net als in de rest van ons land, al een vergoeding voor de tussenschoolse opvang gevraagd. Scholen die nog geen vergoeding vragen overwegen in toenemende mate om dit wel te doen, omdat het organiseren van een kwalitatief goede TSO zonder vergoeding niet mogelijk is.

20200827 131401

Het bedrag dat we vanaf komend schooljaar als vergoeding voor de TSO gaan vragen komt uit op 1 euro per dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Dit bedrag is tot stand gekomen op basis van kosten voor de inzet van pedagogisch medewerkers en de vergoeding voor vrijwilligers die de TSO begeleiden. Tevens is ook de bekostiging van de de medewerkers van Riskcare Preventie hierin meegenomen. Indien wij in de loop van het schooljaar voeding een plek zouden gaan geven in ons gezonde school concept, dan zal de bijdrage van 1 euro voor dit schooljaar gelijk blijven en niet omwille hiervan naar boven aangepast worden. Dit heeft te maken met een financiële bijdrage vanuit de Parkstad Regiodeal waar gemeente Brunssum aan bij draagt én aan een subsidie vanuit de Provincie waardoor dit mogelijk is. 

Wilt u weten wat de bijdrage op maandelijkse termijn , per hallf jaar of per jaar is en hoe de inning van betalingen plaatsvindt dan kunt u dit lezen in onderstaand document.

Informatie TSO betaling

Om de meestvoorkomende vragen omtrent de TSO en de afname hiervan te beantwoorden hebben wij een FAQ opgesteld. Deze kunt u hier beneden downloaden 

FAQ download

Eerstvolgende Activiteit