Werkwijze Beweeg-TSO

De fysieke ontwikkeling van kinderen staat onder druk. Het aantal kinderen dat dagelijks buiten speelt keldert de laatste jaren naar 14% , terwijl de beeldschermtijd toeneemt tot wel twee uur per dag . Slechts 61% van de 4 tot 12-jarigen voldoet aan de bewegingsrichtlijn en de motorische ontwikkeling van kinderen gaat achteruit . Regelmatig bewegen helpt kinderen sterkere botten en spieren op te bouwen en hun gewicht onder controle te houden. Daarnaast kan beweging het risico op gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, osteoporose en hoge bloeddruk verlagen . Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen elke dag minstens een uur matig intensief bewegen, zoals fietsen of wandelen, en minstens driemaal per week spier- of botversterkende activiteiten doen, zoals springen.

Bronnen: (Public 2018), (Van der Geest et al., 2017), (NJI, 2021),  (DiPietro et al., 2019; Committee, 2018)

TSO Team

Om hier een positieve stimulans aan te geven, vindt een intensieve samenwerking plaats tussen Bs. Langeberg, Jongeren op Gezond Gewicht Gemeente Brunssum (JOGG) en Riskcare. Het sport- en spelaanbod wordt in samenwerking met deze partners verzorgd. De sportfunctionaris stuurt in samenwerking met de vakleerkracht gymnastiek, pedagogisch medewerkers van Humankind en vrijwilligers de beweeg-TSO aan. Samen zijn zij het TSO Team.  Het TSO Team heeft samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle spelvormen goed lopen en de kinderen met plezier eraan kunnen deelnemen.Onder begeleiding van hen krijgen de leerlingen 1 uur sport- en spelactiviteiten aangeboden volgens een gemengd karakter. De doelinhoud van deze spel- en beweegactiviteiten is afkomstig uit de SLO leerlijn lichamelijke opvoeding. Leerlingen komen hierdoor met verschillende sport- en spelactiviteiten in aanraking en hierdoor kunnen ze nieuwe inzichten opdoen. Als TSO-team heb je samen de verantwoordelijkheid om ervoor teHet TSO-team bestaat uit sportprofessionals en pedagogisch medewerkers. 

 

Het aanbod

Voor de gerichte activiteiten wordt een jaarplan ontwikkeld. Het jaarplan biedt de kinderen een diversiteit aan beweegactiviteiten en spelvormen die ten goede komen aan de ontwikkeling van ieder individu. In het activiteitenaanbod wordt rekening gehouden met de belevingswereld en de mate van succesbeleving onafhankelijk van het vaardigheidsniveau van de kinderen. Differentiatie is hierin de sleutel tot succes.

Leerlingen hebben naast het aangeboden sport- en spelaanbod ook ruimte voor eigen inbreng, zodat ze aan de hand van zogeheten mediakaarten hun eigen activiteiten voor op het speelplein kunnen inplannen. Door leerlingen deelgenoot te maken van de planning, ontwikkel je verantwoordelijkheid en eigenaarschap en zullen activiteiten beter worden omarmd. We leren de kinderen zelf regels te maken, deze na te streven en ze samen aan te passen waar nodig. Dit geldt voor spelregels evenals voor gedragsregels.

Beweegactiviteiten voor alle leerjaren verzorgen, is een taak voor de sportfunctionaris en vakleerkracht gymnastiek. Zij zorgen voor variatie, creativiteit en beweging waarbij ze verschillende ruimtes benutten, zoals de sportvelden van Langeberg, het schoolplein, de gymzaal en eventueel de aanliggende natuur vanuit de Brunssummerheide. De activiteiten worden zo aangeboden dat leerlingen per week minimaal 4 verschillende sport- en spelactiviteiten krijgen aangeboden en hiermee in aanraking komen. Ook deze activiteiten worden uitgewerkt op mediakaarten, ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Zo kunnen zij de volledige beschrijving van de activiteit, inclusief differentiatie voorbereiden en lezen.

De samenwerking met sportclubs in de omgeving wordt opgezocht, zodat leerlingen ook kennis maken met de verschillende sportaanbieders uit de omgeving, met als doel dat zij wellicht een van deze sporten als hobby aannemen. Hieronder zijn de lunch- en beweeg-TSO tijden aangegeven. 

Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag  

Donderdag

Vrijdag

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

TSO lj. 1/2/3

TSO lj. 1/2/3 + Lunch lj. 4-8 

SO lj. 1/2/3

TSO lj. 1/2/3 + Lunch lj. 4-8 

 

SO lj. 1/2/3

TSO lj. 1/2/3 + Lunch lj. 4-8 

SO lj. 1/2/3

TSO lj. 1/2/3 + Lunch lj. 4-8 

13:00 – 13:30              

13:00 - 14:00

Lunch lj. 1/2/3

TSO lj. 4-8

Lunch lj. 1/2/3

TSO lj. 4-8

 

Lunch lj. 1/2/3

TSO lj. 4-8

Lunch lj. 1/2/3

TSO lj. 4-8

 

Het gedachtegoed rondom de kwaliteitsimpuls voor de TSO in 10 punten

  1. Complimenteren wat goed gaat in plaats van focus op wat niet goed gaat;
  2. Vaste schema’s worden met een frisse blik onder de loep genomen;
  3. Nieuw aan te schaffen materiaal moet multifunctioneel inzetbaar zijn;
  4. Kinderen maken nooit zelf de groepen, die maken wij;
  5. Er wordt altijd oplossingsgericht gewerkt tijdens de TSO;
  6. Differentiatie tijdens alle beweegactiviteiten;
  7. Schoolplein indeling door gebruik te maken van sociaal- emotionele stadia;
  8. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor materiaal en inhoud wordt bij kinderen zelf neergelegd;
  9. Iedereen mag en kan meedoen;
  10. Plezier is de basis.

Door deze organisatievorm creëeren wij als school 4 extra kwalitatieve beweegmomenten per week. Dit geeft een behoorlijk impuls aan de motorische ontwikkeling en het beweegklimaat op school.