Wetenschappelijke Onderbouwing

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het project van de Gezonde Basisschool van de Toekomst was het wetenschappelijk onderzoek. Het belang is zo groot, omdat we graag wetenschappelijk willen aantonen dat kinderen gezonder opgroeien, beter in hun vel zitten en het op school beter gaan doen als er op school doelgericht aandacht is voor gezondheid en gezondheidsbevordering.

De resultaten van het onderzoek zetten we vervolgens in om bij verschillende ministeries de financiering voor de periode na het project aan te kunnen vragen. Positieve wetenschappelijke resultaten helpen natuurlijk ook bij het verder verspreiden van het gedachtegoed. Uiteindelijk gaan er inmiddels al meer dan 10 scholen meedoen en is er zelf een grote kans dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst uitgroeit tot een landelijke beweging.

De Universiteit Maastricht heeft in samenwerking met GGD Zuid-Limburg, met vier faculteiten onderzoek gedaan rondom de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De medische faculteit heeft zich vooral gericht op de gezondheidseffecten van het project. De economische faculteit heeft gekeken naar de betaalbaarheid nu en op de langere termijn. De juridische faculteit heeft zich gericht op de mogelijke wettelijke beperkingen die we in ons project tegen gaan komen. En tot slot heeft de psychologische faculteit onderzoek gedaan naar de opbrengsten op het gebied van leren en welbevinden van kinderen.

Om onderzoeksgegevens te verkrijgen werd per school, één week per jaar “gemeten”; dit heette de meetweek. Het ging hierbij dus om de vier scholen die het project uitvoeren en  vier controlescholen.
Dit meten bestaond uit vragenlijsten voor kinderen, leerkrachten en ouders. Daarnaast krijgen kinderen een beweegmeter mee naar huis die laat zien hoeveel ze gedurende de dag bewegen.

Inmiddels zijn er behoorlijk wat publicaties naar voren gekomen. Mocht u geinteresseerd zijn om meer te lezen dan kan dat via dedze link.

Middels een Symposium in september 2020 presenteert de universteit de eindresultaten van dit project aan al haar partners en geinteresseerden. Uiteraard zullen ook van onze school de coördinatoren aansluiten op deze dag om zo toegang te hebben tot de laatste nieuwe bekende resultaten. 

Eerstvolgende Activiteit