Wetenschappelijke Onderbouwing

Stukje geschiedenis

In de project periode van de Gezonde Basisschool van de Toekomst (die duurde van van 2015 tot 2019) heeft onze school meegedaan in de vorm van een Beweegschool. Tijdens dit project zijn er onderzoeken gekoppeld aan verschillende interventies waarbij zowel leerlingen als ouders bevraagd werden op het gezonde gedrag en de omgeving, kregen leerlingen beweegmeters om en werden zij gewogen en gemeten. Naast de beweegscholen zijn er ook scholen geweest die tevens de voeding voor hun leerlingen aanboden, de zogenaamde volledige interventiescholen en waren er controle scholen. Deze laatste waren scholen waar geen interventies plaatsvonden op het gebied van bewegen en gezonde voeding.

Het project liet in de tussenmetingen al fantastische resultaten zien. Bij ons als beweegschool lag bijvoorbeeld het BMI lager dan op de controle scholen en werd geconstateerd dat er door de georganiseerde activiteiten veel minder gepest werd. Of het ook effect heeft gehad op de leerprestaties dat moet nog in het eindresultaat gepresenteerd worden en is nu nog niet bekend. Op de volledige interventie scholen (voeding én beweging) waren de resultaten zelfs nóg positiever. Hieruit blijkt dat het aanbieden van de combinatie voldoende beweging en gezond eten en drinken een must is om de kasn op een gezonde leef- en leerstijl voor kinderen het optimaalste te laten slagen.

De subsidie voor dit project  is in december van schooljaar 2019-2020  ten einde gekomen en dit zorgde ervoor dat wij als school de ingeslagen weg zelf verder moesten doorzetten. Door enigzins slim te financieren en het aantal pedagogisch medewerkers te halveren hebben wij de TSO in schooljaar 2019-2020 in een afgeslankte vorm kunnen voortzetten. Al snel bemerkten wij dat dit een grote impact had op de kwaliteit van de invulling van de TSO en was daarmee duidelijk dat een goed lopende beweeg-TSO alleen maar gorganiseerd kan worden met voldoende inzet van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Duidelijk voor ons als team was in ieder geval dat wij graag weer naar de volledige vorm terug wilden, om de goede resultaten te behouden en de TSO weer die kwaliteit te geven die nodig was. 

In een omvangrijk project als de Gezonde Basisschool van de Toekomst is de betrokkenheid van alle partijen op school van groot belang. Het blijft belangrijk om u als ouders/verzorgers te informeren en het blijft ook belangrijk om de Medezeggenschapsraad mee te nemen in de ontwikkelingen. Vooral via ons digitale systeem Isy worden de ouders van onze school op de hoogte gebracht van alle (nieuwe) ontwikkelingen.

Op onze school wordt er door de Coördinator Gezonde School constant hard gewerkt aan het invullen van het TSO-aanbod, zodat we iedere periode aantrekkelijke activiteiten hebben die we met de leerlingen kunnen uitvoeren. Hierbij krijgen wij hulp van JOGG Brunssum en Riscare Preventie. Daarnaast ondersteunen medewerkers van de GGD Zuid- Limburg en de Universiteit Maastricht ons ook nog waar het kan, al zal dit met de projectperiode die ten einde komt uiteraard minder frequent worden. Ook overleggen we heel regelmatig met de andere deelnemende scholen en wisselen we ideeën en ervaringen uit. 

In schooljaar 2020-2021 is 81% van de ouders akkoord gegaan met de overstap van Gezonde School naar Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dt betekent concreet dat naast het aanbieden van 1 uur Beweeg-TSO ook de Gezonde Lunch van 30 minuten wordt toegevoegd om tot het volledige concept te komen. Daarmee is ook de eindtijd van school verlengd naar 15:30u.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het project van de Gezonde Basisschool van de Toekomst was het wetenschappelijk onderzoek. Zo kan ook worden aangetoond dat kinderen gezonder opgroeien, beter in hun vel zitten en het op school beter gaan doen als er op school doelgericht aandacht is voor gezondheid en gezondheidsbevordering.

De resultaten van het onderzoek zetten we vervolgens in om bij verschillende ministeries de financiering voor de periode na het project aan te kunnen vragen. Positieve wetenschappelijke resultaten helpen natuurlijk ook bij het verder verspreiden van het gedachtegoed. Uiteindelijk gaan er inmiddels al meer dan 10 scholen meedoen en is er zelf een grote kans dat de Gezonde Basisschool van de Toekomst uitgroeit tot een landelijke beweging.

De Universiteit Maastricht heeft in samenwerking met GGD Zuid-Limburg, met vier faculteiten onderzoek gedaan rondom de Gezonde Basisschool van de Toekomst. De medische faculteit heeft zich vooral gericht op de gezondheidseffecten van het project. De economische faculteit heeft gekeken naar de betaalbaarheid nu en op de langere termijn. De juridische faculteit heeft zich gericht op de mogelijke wettelijke beperkingen die we in ons project tegen gaan komen. En tot slot heeft de psychologische faculteit onderzoek gedaan naar de opbrengsten op het gebied van leren en welbevinden van kinderen.

Om onderzoeksgegevens te verkrijgen werd per school, één week per jaar “gemeten”; dit heette de meetweek. Het ging hierbij dus om de vier scholen die het project uitvoeren en  vier controlescholen. Dit meten bestond uit vragenlijsten voor kinderen, leerkrachten en ouders. Daarnaast krijgen kinderen een beweegmeter mee naar huis die laat zien hoeveel ze gedurende de dag bewegen.

Inmiddels zijn er behoorlijk wat publicaties naar voren gekomen. Mocht u geinteresseerd zijn om meer te lezen dan kan dat via deze link. Middels een Symposium in september 2020 heeft de universteit de eindresultaten van dit project gepresenteerd aan al haar partners en geinteresseerden.