Peuteropvang

In Brede School Langeberg is ook een peuteropvang inpandig. Dit is een peuterspeelzaal van CMWW; centrum voor maatschappelijk en welzijnswerk. Zij hebben een capaciteit van 48 kleuters en behoren daarmee tot één van de gootste peuteropvang locaties van Brunssum. Ook met de peuteropvang hebben wij een samenwerking. deze samenwerking valt onder de noemer VVE; voor- en vroegschoolse Educatie. 

cmww

Samenwerking

In deze samenwerking, werkt de peuteropvang van te voren met startblokken. Startblokken is een programma dat gericht is op brede ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen met als doel dat zij met succes de basisschool kunnen volgen. Daarnaast wil Startblokken onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen op het gebied van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling vroegtijdig opsporen, voorkomen en/of verminderen. 

Er is veel aandacht voor (het voorkomen of verminderen van achterstanden op het gebied van de) sociale-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Samenwerking met ouders is hierin van cruciaal belang.

Om de Startblokken methode optimaal te kunnen uitvoeren, hebben de leidsters en vrijwilligers beschikking over diverse (ontwikkelings)materialen ter ondersteuning van de activiteiten.

Positief vervolg op basisschool

Indien uw kind deelneemt aan de opvang van de peuterspeelzaal en u meldt uw kind, als het 4 jaar wordt bij ons op school aan dan zal het een voorspoedige doorstroom krijgen naar onze school. Er zal in de tijd dat het kind tussen de 3 en 4 jaar is een programma plaatsvinden waarin samenwerking tussen school en peuteropvang centraal staat. Kinderen kunnen enkele middagen bij ons op school mee komen doen, aldoende maken zij al kennis met de omgeving en de juf. Dit is als zij starten een voordeel in het sociaal-emotionele opzicht. Ook als uw kind cognitief al vooruit is, is deze aanpak hierin helpend. Daarnaast vindt er een warme overdracht plaats tussen de medewerkster van de Peuteropvang en één van onze kleuterjuffen. Hierdoor komt het kind niet blanco binnen bij de juf, maar is de voorontwikkeling al in zijn geheel doorgesproken, zodat de juf meteen in kan zetten op het juiste niveau binnen de ontwikkelingslijn van het kind. 

Wilt u meer inhoudelijke kennis over het VVE programma dan kunt u hieronder de link vinden naar het beleidsplan:

Beleidsplan VVE

Heeft u interesse om uw kind aan te melden op de peuteropvang, dan kunt u op de volgende link klikken:

Peuteropvang De Paddestoel

 

Eerstvolgende Activiteit