Leerlingraad op Bs. Langeberg

Onze leerlingraad schooljaar 2019-2020!

foto leerlingraad 19 20

Wij zijn met 10 kinderen, al zie je er hier maar 7. Helaas wegens de wet AVG staat niet iedereen op de foto. Namens alle kinderen van de school vertegenwoorigen wij onze ideeën, verbeteringen, dromen, trotspunten en aanddachtspunten in de leerlingraadbijeenkomsten. Wilt u meer weten over de inhoud? Lees dan nog even verder. Ook zullen wij onderaan op deze pagina onze verslagen publiceren.

Groetjes de Leerlingraad van Bs. Langeberg!

Wat verstaan we onder een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste ambassadeurs gekozen uit en door de leerlingen in onze teams. Zij zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school, waarbij ze hun mening en de mening van hun groep vertegenwoordigen.
Leerlingen van groep 5 t/8 kunnen zich hiervoor opgeven.

Opzet en organisatie van een leerlingenraad
samenstelling van de leerlingenraad / verkiezingen
De verkiezingen zijn altijd in oktober, vlak voor de herfstvakantie. Elke leerling van groep 5 t/m 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingeraad wordt samengesteld door twee leerlingen uit iedere groep te kiezen.  Alle leerlingen van de groepen 5
t/m 8 mogen hun stem uitbrengen. 

De leerlingen van de raad krijgen vóór het eerste overleg van de directeur en een leerkracht 
uitvoerige uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden. Ook wordt er verteld hoe de opzet van een bijeenkomst is. Deze bijeenkomsten zijn ongeveer om de 6 weken. De directeur woont ook zoveel mogelijk iedere bijeenkomst bij. Er zal altijd één leerkracht de regie in handen houden, zodat de leerlingraad ook een aanspreekpunt heeft. 


Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) ook bespreekpunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren (zie foto). Dit doen zij door voor iedere bijeenkomst een blad in te vullen van dromen, trots-op punten, en onderwerpen van gesprek vanuit de groepen.

  • praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
  • een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
  • de sfeer op school bespreken en verbeteren
  • de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
  • initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

Plannen/bijeenkomsten dit schooljaar:

  • Bijeenkomst 1: Vrijdag 11 oktober 2019.  Geen verslag -> gang van zaken besproken.
  • Bijeenkomst 2: Dinsdag 2 december 2019. Van 8.30 u tot 9.15 u
  • Bijeenkomst 3: vrijdag 6 maart 2020. Van 13.00 u tot 13.45 u
  • Bijeenkomst 4: vrijdag 19 juni 2020. Van 13.00 u tot 13.45 u

Eerstvolgende Activiteit