Fysieke en Sociale veiligheid

Op school doen leerlingen kennis en vaardigheden op. Dat lukt het beste in een omgeving waar ze zich goed voelen. In een veilige omgeving, waar leerkrachten (sociale en fysieke) veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Een omgeving waar leerlingen zelf de regie kunnen nemen, omdat ze vaardigheden bezitten om ongevallen te voorkomen of omdat ze goed kunnen omgaan met pestgedrag. Wij gaan graag  met beiden  vormen van veiligheid zorgvuldig  om en daarom kunt u op deze pagina een aantal links vinden naar de documenten die onze school heeft opgesteld rondom veiligheid op school.

PBS

sociale veiligheid

Een sociaal veilig klimaat binnen een school gaat over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Voor leerlingen is de school een plek waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten en waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Een veilige sociale omgeving is niet vanzelfsprekend. Pesten, negatieve groepsdruk en geweld zijn hier enkele voorbeelden van.

Om de sociale veiligheid van de leerlingen te waarborgen is het noodzakelijk om bewust en structureel aandacht voor dit onderwerp te hebben. Bijvoorbeeld: opstellen en bewaken van een pestprotocol, volgen van een anti-pestprogramma, aanstellen van een vertrouwenspersoon, geven van weerbaarheidstrainingen, oefenen van sociale vaardigheden en signaleren van en handelen bij kindermishandeling .

Voor deze laatst genoemde maken wij gebruik van de meldcode. Klik Hier, als u hier meer over wilt lezen. 

Verder kunt u hieronder lezen hoe wij op onze school insteken op de sociale veiligheid bij ons op school.

 

Fysieke veiligheid

Op school zijn er 6 Bedrijfshulpverleners aangesteld. Binnen deze 6 BHV-ers zijn de taken en rollen ten tijde van een crisis goed verdeeld. Ook zijn alle BHV-ers geschoold en krijgen zij ieder jaar een bijscholing. In het artikel hier beneden kunt u meer informatie vinden.

Naast de BHV-ers bij ons op school zijn er sinds dit jaar ook twee preventiemedewerkers aangesteld. Dit zijn Marieke Gulpers en Miranda Hagen. De 3 wettelijke taken van een preventiemedewerker bestaan uit:

  • (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • adviseren van en overleggen met de personeelsvertegenwoordiging van onze MR over arbeidsomstandigheden
  • uitvoeren van arbo-maatregelen.

Een preventiemedewerker moet voldoende deskundig en ervaren zijn om deze taken uit te voeren, daarom zijn deze twee collega's ook hierin getraind en zullen de bovenstaande taken regelmatig terugkomen op de agenda van onze MR vergaderingen.

Meer informatie over aandoeningen en infectieziekten kunt u vinden op de lokale site van de GGD: Klik hier.

Als laatste staan wij altijd open voor tips die kunnen leiden tot verbetering van onze veiligheid. Daarom bent u altijd welkom als ouder om hierover met ons mee te denken.

 

 

 

 

 

 

  
 

 

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond