Schooltijden, vakantie en vrije dagen

Let op!

Vanwege Covid-19 kan het zijn dat schooltijden e.d. afwijken. De schooldirectie zal ouders hiervan altijd middels het interne communicatiesysteem op de hoogte stellen. 

 

Onze schooltijden zijn als volgt:

   
 Maandag:   8.30-15.30 uur
 Dinsdag:   8.30-15.30 uur
 Woensdag:  8.30-12.30 uur
 Donderdag:   8.30-15.30 uur
 Vrijdag:    8.30-15.30 uur

 leerjaar 2  en 3 van 8.30 -12.00 uur) (leerjaar 1 op vrijdag geen school)

 pauze: 1,5 uur waarvan een half uur lunch en een uur spel en sport

 

SCHOOLJAAR 2021-2022 

VAKANTIES & VRIJE DAGEN

Herfstvakantie  25 oktober - 29 oktober 2021 
dag voor de kerst 24 december hele dag vrij
 Kerstvakantie  27 december 2021 - 7 januari 2022
dag voor de carnaval 25 febr halve dag vrij
 Carnavalsvakantie  28 januari- 04 februari 2022
Goede vrijdag 15 april halve dag vrij 
 Pasen   maandag 18 april 2022
 Meivakantie  25 april - 06 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 Pinksteren  maandag  6 juni 2022
dag voor de zomervakantie 22 juli halve dag vrij
Zomervakantie 25 juli - 3 september 2022STUDIEDAGEN

datums

Dag(deel)

team

Woe 29 sept  Hele dag Geel leerjaar 1-2
 Do 14 okt Hele dag Alle teams
ma 6 dec Hele dag Alle teams
woe 23 febr Hele dag Alle teams
Ma 14 maart Middag Alle teams
woe 6 apr Hele dag Blauw, groen,paars leerjaar 3 t/m 8
Woe 29 jun Hele dag Alle teams

 

 

 Schooljaar 2022-2023

VAKANTIES & VRIJE DAGEN

Herfstvakantie 
Maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

Carnavalsvakantie
Maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

Pasen
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023

Koningsdag
Donderdag 27 april 2023; valt in de meivakantie

Bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei 2023; valt in de meivakantie

Hemelvaart
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
Maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023

 

 

Eerstvolgende Activiteit