Ouderbetrokkenheid

Samenwerking is een van onze kernwaarden. We hebben het dan niet alleen over samenwerking bij leerlingen onderling, maar ook over samenwerking met leerlingen, leerkrachten √©n ouders. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Bij de samenwerking tussen school en ouders is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wat verwachten school en ouders van elkaar? Deze verwachtingen kunnen tijdens oudergesprekken op elkaar afgestemd worden en op een positieve manier met elkaar gedeeld worden. Uiteraard is er door het jaar heen ook altijd tijd om een praatje met elkaar te maken en elkaar op te zoeken in een stuk samenwerking. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een goede afstemming op de leerling.

Uit onderzoek blijkt het volgende:
- Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
- Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
- Als ouders de aanpak van de leraar steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.
- Samenwerken zorgt voor een daling van de leerlingenabsentie en voor een hogere opkomst van ouders bij besprekingen op school.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid benutten, kunnen ze veel van en met elkaar leren om zo de leerling tot optimale ontwikkeling te brengen.

 

ouderbetrokkenheid

 

Wij als school stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Uiteraard met betreeking tot uw eigen kind, maar misschien vindt u het ook interessant om mee te denken in onze klankbordgroep, de MR of een handje mee te helpen in ons oudercomité.

U bent altijd welkom, wenst u meer informatie, dan kun u in het menu bij ouders meer vinden over de verschillende  manieren van betrokkenheid door ouders bij ons op school. Uteraard kunt u ook altijd aan onze leerkrachten uw vraag stellen of terecht bij directie of intern begeleider.

Samen in beweging en in ontwikkeling! Dat is waar wij voor gaan.