Onze school

School speelt in het leven van een kind een belangrijke rol. Klasgenoten, leerkrachten, een grote variëteit aan lessen en werkvormen, vieringen, speeltijd, sportdagen, schoolreizen en buitenschoolse activiteiten bepalen in grote mate het leven van alledag. Een school kies je dan ook met zorg.

Wij zijn ons bewust van deze impact. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind elke dag met plezier naar school komt. Wij hechten waarde aan een goede sfeer in de groep en de school, zodat de leerling zich thuis voelt. Als uw kind op zijn gemak is en zichzelf kan zijn, ontwikkelt het zich het best. Om in schooltermen te spreken: een goed pedagogisch klimaat vormt de basis voor het leren van uw kind.

De school is er in eerste instantie voor de kinderen. Dat zijn onze klanten. Maar u als ouder bent de leverancier. Uw inbreng, ondersteuning, aanvulling en betrokkenheid zijn dus ook broodnodig. Wederzijds vertrouwen, daar draait het om. Dat is in het belang van uw kind.

Op iedere school werken andere mensen en daarom verschillen scholen. In visie, in organisatie, in doelstellingen, in pedagogische aanpak, in manier van werken, in sfeer en dus in kwaliteit. In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan (visie), wat wij proberen te bereiken met onze kinderen (doelstellingen), hoe wij dat doen (organisatie) en hoe wij proberen onze school te verbeteren (kwaliteit). We leggen verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we met onze leerlingen halen. Ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind(eren) vinden in deze schoolgids misschien inspiratie. Inspiratie kan wellicht ook geput worden uit het verslag van de onderwijsinspectie over onze school. Dit verslag is te lezen op de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

eerstvolgende activiteit

JavaScript draait niet of heeft een fout gerapporteerd.